ORT Braude College
 
 
 
 
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 
המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
מזמינה מרצים, סטודנטים ואנשי התעשייה הביוטכנולוגית ליום עיון בנושא:
מודלים בבעלי חיים מול מערכות חילופיות במחקר ובפיתוח הביוטכנולוגי
 
יום העיון יתקיים בתאריך 4-6-2003
 בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
באודיטוריום בבניין EF
 
 
הועדה המארגנת

ד"ר אילנה קפטן
ד"ר דיצה לוין

 

פרטים והרשמה

קובי גנור
טלפון: 04-9901979/976/988
פקס: 9080759-04
 

 
השתתפות ביום העיון מחייבת רישום מראש
דמי השתתפות 50 ₪