האיגוד הישראלי לאיכות לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל התאחדות התעשיינים - צפון
 
אורט ישראל
 
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 
איכות ומצויינות בגליל
 
האיגוד הישראלי לסטיסטיקה

ועדה מקצועית של כנס האיכות השישי:
"איכות – הלכה ומעשה"

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
פרופ' רון קנת קבוצת KPA, אוניברסיטת טורינו איטליה יו"ר קבוצת KPA, נשיא איגוד ישראלי לסטטיסטיקה, פרופסור באוניברסיטת טורינו איטליה ובמרכז לחקר ניהול סיכונים באוניברסיטת ניו יורק ron@kpa.co.il
פרופ' חיים שור אוניברסיטת בן גוריון – המחלקה להנדסת תעשיה וניהול פרופסור במחלקה להנדסת תעשיה וניהול shor@bgu.ac.il
פרופ' עירד בן - גל אוניברסיטת תל אביב המחלקה להנדסת תעשייה bengal@eng.tau.ac.il
פרופ' אבנר הלוי אוניברסיטת חיפה ראש המגמה ללימודי איכות halevy@stat.haifa.ac.il
פרופ' דוד שטינברג אוניברסיטת תל אביב ראש החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים dms@post.tau.ac.il
פרופ' איליה גרצבאך אוניברסיטת בן גוריון פרופ' אמריטוס elyager@bezeqint.net
ד"ר איליה פרנקל המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון מרצה בכיר iliaf@sce.ac.il
ד"ר אנטולי ליסניאנסקי חברת החשמל מחלקת מחקר ופיתוח anatoly-l@iec.co.il
ד"ר אביגדור זוננשיין רפאל עמית מחקר בכיר avigdorz@rafael.co.il
דר' פבל גראבוב ALD Ltd. סמנכ''ל, מומחה ליישום ופיתוח כלים כמותיים לניהול האיכות grabov@ALD.co.il
דר' שוקי דרור המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ראש תכנית לתואר שני בהנדסת מערכות dror@braude.ac.il
דר' דוד בן טולילה בנטו יועצים בע''מ יזם תחרות איכות ומצוינות בגליל davidb@bento.co.il
דר' משה שמעוני לשכת המהנדסים,
האדריכלים, האקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
מנהל סניף חיפה והצפון haifa@eng.org.il
ד"ר נטליה זייצב המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה במחלקה להנדסת תעשיה וניהול nzaitsev@braude.ac.il
מר שמי כהן הרשות לפיתוח הגליל מנכ''ל shami@galil.gov.il
גב' טלי עומר הרשות לפותוח הגליל סמנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל talia@galil.gov.il
גב' חוה שר רפאל יו"ר ועדת ההיגוי של תחרות איכות ומצוינות בגליל havas@rafael.co.il
מר גדעון רוט Cabiran מנהל איכות gideon_roth@cabiran.com
מר יוסי שדמתי "רק איכות" יועץ לנושא מניעת נזקי חשמל סטטי וניהול איכות yossi@shdemati.com
מר אהוד גיתאי RH Electronics מנהל איכות בתעשייה האלקטרונית, לשעבר ראש אגף הסמכה במכון התקנים ehud@rh.co.il
מר עמי שלח התאחדות התעשיינים - צפון רפרנט סניף צפון ami@industry.org.il
גברת רותי הוברמן יעוץ לאיכות יועצת איכות qah@netvision.net.il
מר אילן הפטר מכללת אורט בראודה יו"ר ועדת האיכות של המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה
ihefter@braude.ac.il
מר ירון שלג י.ש יעוץ ארגוני יועץ למצוינות ארגונית, מומחה EFQM , איכות שירות, סקרים מקוונים , קווצ'ינג ניהולי
yarshel@gmail.com