Ziv Medical Center Safed ORT Braude College
כנס האיכות השלישי בגליל "איכות – הלכה ומעשה"
1 ביוני, 2010
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

העולם משתנה... הנופים סביבנו, המוצרים בהם אנו משתמשים מדי יום והטכנולוגיות. כן משתנים אופני התקשורת בין אנשים, בין דיסציפלינות מקצועיות, בין אומות, בין תרבויות ובין מדינות. גם הצרכים והרצונות שלנו משתנים, והאיכות, כאמת מידה ליכולת לספק את הצרכים והרצונות החדשים, משתנה גם היא.

כנס האיכות בגליל "איכות – הלכה ומעשה" הוא מפגש העשרה המשלב הקניית ידע מקצועי והחלפת דעות בין עמיתים למקצוע, במיוחד בנושאים המאפיינים ארגוני פיתוח, ייצור ושירות בחבלי הארץ המרוחקים. הכנס יהיה במה להחלפת רעיונות חדשים בין העוסקים באיכות - חוקרים, יועצים, מבקרים, מנהלי איכות ומהנדסי איכות, מנהלי ארגונים וחברות, מנהלי תפעול, מרצים וסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות.

מאמצים של אנשים רבים במדינה מכוונים ללא לאות להבטחת איכות ולשיפורה, אך לא תמיד מושגת האיכות המתבקשת. במקומות שונים נתקלים אנשי האיכות בבעיות שונות, כדוגמת הערכת מצב מוטעית, חוסר דיוק בחיזוי סיכונים, אינטרסים מקומיים וחוסר גמישות, התעלמות מהוראות ונהלים או קושי בניהול מיטבי של משאבים – כל אלה ואחרים עדיין קיימים במחוזותינו ברמות שונות.

בהמשך למסורת תקיים גם השנה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה את כנס האיכות השלישי בגליל, בתאריך 1.6.2010. השנה יתקיים הכנס בשיתוף עם המרכז הרפואי "זיו" בצפת, החוגג 100 שנים של מתן שירות רפואי בגליל, ובחסותם של ארגונים נוספים. הכנס משתלב באירועי שבוע האיכות הלאומי תש''ע ובאירועי שנת ה-100 למרכז הרפואי "זיו".

השנה, בנוסף לנושאים מסורתיים, נתמקד בנושאים הבאים: ניהול סיכונים ואיכות בשירותי בריאות ורפואה באזור, לציון 100 שנים למרכז הרפואי "זיו", איכות באקדמיה ואיכות בניהול. במושבי הפתיחה והנעילה יופיעו מומחים מובילים בתחום האיכות, שיציגו רעיונות ואתגרים חדשניים.

נשמח לארח אתכם במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל!