ORT Braude College
 
 
 
 
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 
הודעה
 
הכנס הבינלאומי הראשון בנושא:
יוזמות חדשות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה
 
 
ייערך בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
 בתאריכים 26-27 במאי, 2005
באודיטוריום בבניין EF
 
יתקיימו הרצאות, מושב פוסטרים וסדנאות על-ידי מרצים מהארץ ומחו"ל
מכללת אורט בראודה ממוקמת בעיר כרמיאל בגליל,
בחלקה הצפוני של ישראל
 
 

:מרצים אורחים

פרופ' ראובן פוירשטיין
יו"ר מכון פוירשטיין בירושלים
מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אלן לסגולד
דקן בית הספר לחינוך באוניברסיטת פיטסבורג, ארה"ב

גב' ויקי רות
יו"ר המרכז לעזרי למידה, אוניברסיטת רוצ'סטר, ארה"ב

פרופ' גבריאל סלומון
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה


ועדה מדעית מייעצת:

פרופ' נירה חטיבה
ראש החוג לתכנון לימודים והוראה, בית הספר לחינוך
אוניברסיטת תל-אביב

דר' מוטי פרנק
יו"ר המרכז לקידום הלמידה, הטכניון
 

 
לבירורים והרשמה:

גב' שני אלצ'ק
ת.ד. 78 כרמיאל 21982
טל' 9901724-04
פקס 9901839-04