ORT Braude College
 

המרכז לקידום ההוראה והלמידה
במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל
מתכבד להזמינכם ליום עיון בנושא:
כיווני מחקר בחינוך ההנדסי באקדמיה

שיתקיים ביום שלישי ח' בסיון, 29 למאי 2012, בקמפוס המכללה
 
בארץ וברחבי העולם גוברים העיסוק והעניין בחינוך ההנדסי (Engineering Education),
ויחד אתו גדל הצורך במחקר המתמקד בהוראה ולמידה של תחומי ההנדסה באקדמיה.
מטרת יום העיון, הראשון מסוגו בארץ, היא לשמש במה לחוקרים ישראלים המבצעים מחקרים בתחום, ולאפשר שיח בין חוקרים ומרצים על ההיבטים המייחדים את החינוך ההנדסי באקדמיה, ועל נושאים ומגמות במחקר בחינוך ההנדסי בארץ ובחו"ל.
יום העיון יכלול הצגה של מספר מחקרים ורב-שיח בין הנוכחים.

ההשתתפות ביום העיון איננה כרוכה בתשלום, אך מותנית בהרשמה מראש.