נושא הכנס: רב-תחומיות ובין-תחומיות כמנוף לפיתוח בתעשייה ובאקדמיה
כנס תעשייה - אקדמיה הרביעי יעסוק השנה בתרומת הגישות
הרב-תחומיות והבין-תחומיות לפיתוח באקדמיה ובתעשייה ובדיאלוג ביניהם.

מחקר ופיתוח בגישות הרב- תחומיות והבין- תחומיות משלבים ידע מדיסציפלינות שונות, על מנת להתגבר על אתגר משותף. השילוב בא לידי ביטוי בשיתוף טכנולוגיות, מתודולוגיות, תאוריות ונקודות מבט מתחומים שונים.

בעשורים האחרונים, עם גידול הידע המדעי וההתפתחויות הטכנולוגיות, מתחזק הצורך באימוץ גישות אלו, להעמקת ההבנה של בעיות מורכבות ומציאת פתרונן. גישות אלו מעוררות השראה ויצירתיות, מאפשרות תקשורת בין-תחומית ומובילות לידע חדש באקדמיה ובתעשייה.

כנס תעשייה-אקדמיה השנתי הרביעי, ע"ש פרופ' יוחנן ארזי, יעסוק בתרומתן של הגישות הרב-תחומיות והבין-תחומיות לאקדמיה, לתעשייה ולקשר שביניהן.

 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Example Frame

נשמח לארח אתכם במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל!