Art, Science and Technology: Communication among Three Cultures ORT Braude College
 

יום עיון בנושא
ישראל בת קיימא: אנרגיה מתחדשת היום
יתקיים ביום רביעי 6 באפריל, 2011

במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

בניין EF חדר V.I.P

ישראל הינה בעלת בסיס אקדמי מתקדם וחדשני בתחום האנרגיה המתחדשת. האתגר הגדול העומד בפנינו הוא ליישם פוטנציאל מדעי זה ולהטמיע טכנולוגיות בנות קיימה בתעשייה ובמשק האנרגיה. אתגר בסדר גודל לאומי כגון זה ידרוש שיתוף פעולה של גורמי מפתח רבים. מטרת הכנס הנוכחי היא לרכז תחת קורת גג אחת חלק מגורמי המפתח האלו, נציגי אקדמיה ותעשיה כאחד.

לבירורים ניתן לפנות למארגנים, חברי ועדת קמפוס ירוק:
פרופ'ח פנחס שכנר וד"ר נטליה זייצב

 

flowers

 

 
 
ORT Braude College